Fot. Michał Lemberger

Magda Sekuła – Lemberger – wokalistka, pedagog, trener głosu


Od ponad 18 lat zajmuję się propagowaniem zdrowego głosu
prowadząc treningi indywidualne, wykłady,warsztaty, szkolenia, lekcje śpiewu, rehabilitacje głosu w stworzonym przez siebie Magda Sekuła Lemberger Studio Oddechu i Głosu w Krakowie.

Absolwentka PWST w Krakowie, Wydział Aktorski, Specjalizacja Wokalno – Estradowa. Dwuletni staż w Studium Wokalno – Aktorskim im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ukończony staż w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie w ramach Programu Pomocy Psychologicznej. Uczestnik konferencji naukowych organizowanych przez Międzynarodową Organizację Nauczycieli MIX – IVTOM. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia IVTOM. Od lat doszkala się z tematów pokrewnych pracy z głosem, które to pozwalają na holistyczne podejście zgodnie z myślą Voice and Body Healing – techniki oddechowe, somatic healing, automasaż, pracy z układem nerwowym.

Swoją wiedzę zdobywa od najlepszych specjalistów w dziedzinie emisji głosu:Dean Kaelin, Dr. Hubert Noe, Daniela Stieff Tostes, John Henny, Teri Stock, Kevin Mahogany, Jaime Vendera.


Specjalizuje się w kreowaniu wizerunku poprzez głos kierując się założeniem, że emisja głosu to nie tylko nauka o głosie. To podróż w głąb siebie i praca nad wiarą w samego siebie. Metoda pracy to poszerzanie świadomości w obszarze głosu, ciała w oparciu o techniki emisyjne i aktorskie, jak i techniki pracy z ciałem.

Twórca i organizator prezentowanych na terenie całego kraju autorskie warsztatów samorozwoju, opartych na pracy głosem, oddechem i ciałem ( Warsztaty świadomej pracy głosem, Głos to Ja, Oddech to Ja, Daj sobie głos).

Terapeutka  głosu i oddechu  – pracuję obecnie na bazie metody Physiological Voice Training wg Dr Huberta Noe i metodzie Flow Phonation, jak i współczesnym rozumieniu akustyki głosu, jako instrumentu psychosomatycznego. Specjalizuje się w  nauce głosu mówionego i śpiewanego, rehabilitacji głosu i oddechu, drodze człowieka poprzez głos do odzyskiwania kontaktu ze sobą i własnymi potrzebami.

Jej myśl przewodnia „ Człowiek, szukając głosu szuka siebie”.

Autorka licznych felietonów z zakresu psychologii głosu, wykładów masterclass i autorskich cykli z dziedziny pedagogiki wokalnej, opartej na wspòłczesnych badaniach naukowych.

Organizuje szkolenia grupowe i indywidualne dla firm ( między innymi: Luxoft Poland, MultiBank, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, International Paper Polska, Wrocławskich Zakładów Zielarskie „Herbapol”, Politechniki Opolskiej, Frejlich Promotion, Shell Polska, Techniczne Zakłady Naukowe, The One Pilates Studio.) zgodnie z myślą budowania jakości kultury organizacji i ich pracowników poprzez człowieka działającego z pasji, budowanej samooceny, a nie ślepej gonitwie ku wynikom, zapominając o człowieku i jego potrzebach. 

Współpracuje z firmami szkoleniowymi ( kreowanie wizerunku poprzez głos, wystąpień publicznych, umiejętności walki ze stresem), Centrami Kultury na terenie całej Polski, szkołami artystycznymi, teatrami.

https://www.facebook.com/magdasekulalembergerstudio