mat. SGH

Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie polecane są dla osób działających na rynku kultury lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności. Dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki kultury, zarządzania, marketingu, prawa i finansów. Słuchacze nabywają kompetencje menedżerskie niezbędne tak do kierowania instytucjami kultury jak i do zarządzania karierą na tym wymagającym rynku. Są też okazją do nawiązania cennych kontaktów z artystami, menedżerami oraz ekspertami zajmującymi się kulturą.

https://www.sgh.waw.pl/studia-podyplomowe-i-mba/zarzadzanie/studia-podyplomowe-menedzerow-kultury