Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

DZIEKAN

dr. hab. prof. AM Paweł Tomaszewski – pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny. Profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, doktor habilitowany, od 2019 roku dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

PRODZIEKAN

as. Tomasz Kałwak – kompozytor, aranżer, instrumentalista, producent muzyczny, pedagog. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego  w Katowicach. Obecnie wykładowca w tejże Uczelni. W latach 1999-2000 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki

Kadrę wykładowców Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej obecnie stanowią wybitni instrumentaliści i pedagodzy, wśród których znajdziemy takie nazwiska jak: Piotr Wojtasik, Bernard Maseli, Grzegorz Nagórski, Andrzej Zubek, Wojciech Niedziela, Pawel Tomaszewski, Jerzy Główczewski, Henryk Gembalski, Jerzy Jarosik, Adam Buczek, Pawel Dobrowolski, Adam Kowalewski, Michał Barański, Mieczysław Szcześniak, Anna Gadt – ścisła czołówka polskich instrumentalistów i liderów własnych projektów muzycznych. Wielu z nich regularnie zajmuje czołowe lokaty w ankietach i rankingach muzycznych m.in. Jazz Top miesięcznika „Jazz Forum”.

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej wizytowali prowadząc workshopy i zajęcia indywidualne tak znakomici jazzmani jak: Dawid Samuels, Eddie Henderson, Victor Lewis, Matthew Garrison, Jim Bard, Garrison Fewell, Ravi Coltrane, Mark Helias, Brad Shepik, Matt Mitchell i Jim Black.

Michał Tokaj – absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Fot. Paulina Mzur

Absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego to niejednokrotnie laureaci prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, którzy wnosząc wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej rozsławiają Uczelnię poza granicami kraju. Obok wspomnianych wykładowców-wychowanków Akademii, to m.in.: Stanisław Sojka, Lora Szafran, Krystyna Prońko, Ewa Uryga, Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, Przemysław Raminiak, Maciej Grabowski, Krzysztof Gradziuk, Anna Serafińska, Anna Stępniewska, Paweł Tomaszewski, Grzegorz Karnas, Maciej Obara, Patryk Gruszecki, Krzysztof Zawadzki, Michał Tokaj, Sławomir Kulpowicz, Jerzy Głód, Piotr Wyleżoł, Piotr Schmidt i Jerzy Małek.

Również najnowsze dokonania studentów – i kontynuacja pasma konkursowych sukcesów – rysują optymistyczny obraz jutra we współczesnym jazzie.

Aktualnie Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej funkcjonuje w strukturze:

  • forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne,
  • rodzaj studiów: I stopnia (3-letnie licencjackie) oraz II stopnia (2-letnie magisterskie)
  • specjalność: kompozycja i aranżacja, instrumentalistyka, wokalistyka (jazzowa/estradowa), realizacja nagłośnienia (tylko studia niestacjonarne)

Mariusz Bogdanowicz – absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Fot. Paulina Mazur

Paweł Dobrowolski – absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Fot. Paulina Mazur

Liczba nagranych płyt przez pracowników Wydziału – zarówno w roli liderów, jak również zaproszonych gości – liczona jest w setkach pozycji. Wiele z nich nagranych zostało z legendarnymi amerykańskimi muzykami, jak Billy Harper, Art Farmer, Buster Williams Gary Bartz – i uznanych płytami jazzowymi roku w Polsce. Wysokie walory dydaktyczne kadry wykładowców potwierdzane są rokrocznie nagrodami na konkursach krajowych i zagranicznych, zdobywanymi przez ich wychowanków.

Trudno nie dostrzec obecności pracowników Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na polskim rynku muzycznym. W skład kwartetu Tomasza Stańki przez ponad dziesięć lat wchodzili Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. W kwartecie Jana Ptaszyna Wróblewskiego grają Marcin Jahr, Jacek i Wojciech Niedzielowie. W zespole Włodzimierza Nahornego występują Henryk Gembalski i Mariusz Bogdanowicz. Członkowie najlepszej formacji fusion ostatnich 10-ciu lat – „Walk Away” to absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W światowej sławy zespole skrzypka Michała Urbaniaka grają Sebastian Frankiewicz i Jan Smoczyński. Od wielu lat wybitna wokalistka polskiej sceny pop – Kayah opiera swój zespół na absolwentach Wydziału – Marku Podkowie, Filipie Sojce i Krzysztofie Pszonie. W zespole Anny Marii Jopek grają Robert Kubiszyn i Paweł „Bzim” Zarecki. Niemal cały skład uznanej orkiestry „Kukla Band” wywodzi się z Wydziału, włącznie z samym leaderem. Zespół „Brathanki” oparł swój skład na absolwentach Wydziału, a dodatkowo ostatnimi czasy do grupy dołączyła wokalistka Anna Mikoś. W zespole „SiStars” grali związani z Wydziałem Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Marek Piotrowski, Marcin Ułanowski i Przemek Maciołek.

Agnieszka Wilczyńska – absolwentka specjalności Wokalistyka jazzowa w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Fot. Paulina Mazur

Znakomite jest grono absolwentów w specjalności Wokalistyka jazzowa: takie nazwiska jak Krystyna Prońko, Lora Szafran, Stanisław Sojka, Mieczysław Szcześniak, Ewa Uryga, Iza Zając, Janusz Szrom, Katarzyna Klich, Agnieszka Wilczyńska – mówią same za siebie.

We wszystkich liczących się w Polsce konkursach jazzowych – Jazz nad Odrą, Jazz Juniors, Pomorska Jesień Jazzowa, Konkurs Wokalistów Jazzowych, Konkurs Improwizacji Jazzowej, Krokus Jazz Festiwal, Bielska Zadymka Jazzowa, Festiwal Standardów w Siedlcach – wychowankowie i studenci byli wielokrotnie laureatami. Również pierwsze nagrody najbardziej prestiżowych konkursów zagranicznych – Leverkusen (Niemcy), Gexto (Hiszpania), Hoeilart (Belgia), Waszyngton (USA) – wielokrotnie trafiały w ręce katowickich zespołów i solistów.

Współczesne dokonania studentów to kontynuacja pasma konkursowych sukcesów. Rysują one optymistyczny obraz jutra w polskim jazzie i muzyce rozrywkowej.

https://am.katowice.pl/?a=3222_instytut-jazzu