Nie sądziliśmy, że tak poszerzymy naszą propozycje młodych talentów o tak uzdolnioną młodzież w różnych gatunkach sztuki. Poszerzamy ją o taniec i muzykę klasyczną lub też różnorodne ich połączenie. Idalia Roberta Kurowska jest polską artystką interdyscyplinarną.

Fot. Titus Popławski

Urodziła się we Wrocławiu. Tam właśnie ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu. Następnie studiowała klawesyn na Akademii Muzycznej w Poznaniu, fortepian historyczny w Birmingham Conservatory oraz muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej drugą wielką pasją obok muzyki jest taniec. Kształcona jest głównie w technice klasycznej, ale ulubiony język ruchowy to neoklasyka. Ukończyła wiele kursów i masterclass zarówno w dziedzinie muzyki jak i tańca w krajach europejskich i nie tylko ( Niemcy, Anglia, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Izrael, Rosja, Stany Zjednoczone).

Fot. Paweł Abramowicz

Jej główną ideą działalności artystycznej jest łączenie sztuk (muzyki, tańca, fotografii, poezji, animacji). Tworzy projekty interdyscyplinarne zarówno w formie występów na żywo jak i nagrań, starając się zawrzeć pewien przekaz,
inspiracje. Otrzymała Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z zespołem Herbert Piano Trio, na realizację jednego z filmów interdyscyplinarnych (Art of Harmony).

Fot. Paweł Abramowicz

Jej nagrania miały szanse także zaistnieć podczas festiwalu Art on Site oraz Fifth Midnight VirtualPerformance w Nowym Jorku. W sferze muzycznej, artystka rozwija ostatnio swoją stronę wokalną…. Poza aktywną działalnością artystyczną, zajmuje się także nauczaniem własną metodą holistyczną…

Idalia również znakomicie gra na fortepianie.

Jej cele to: „łączenie sztuk, muzyki , tańca, poezji, fotografii, animacji….Tworzenie projektów interdyscyplinarnych przekazujących jakąś treść , przesłanie, tworzonych też w nietypowej stylistyce. Chciałabym aby były to wydarzenia na żywo, ale także nagrywane, czy nawet „clipy” taneczne.