Polska Fundacja Muzyczna jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego.

Jest fundacją środowiskową, działającą od 2003 roku wśród Ludzi Muzyki i na ich rzecz. 

PFM prowadzi akcje pomocowe na rzecz konkretnych osób, które z powodu chorób, bądź zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
PFM obejmuje swoim patronatem wydawnictwa i wydarzenia organizowane na rzecz Ludzi Muzyki potrzebujacych wsparcia. 

PFM nie udziela pożyczek i kredytów, a także nie przeznacza funduszy na naukę oraz zakup instrumentów muzycznych.

Pismo Fundacji nt. rocznicy 20-lecie jej powstania.

Gdy 20 lat temu Związku Producentów Audio Video pojawiły się informacje o problemach Artystów, mnóstwo osób w środowisku muzycznym było bardzo przejętych. Rak krtani u Jacka Kaczmarskiego był dla szokiem. Kłopoty finansowe przy wykupie leków dla Łucji Prus wszystkich bardzo bolały. Liczne problemy Elżbiety Dmoch wszystkim sprawiały dyskomfort. 

ZPAV jako organizacja dbająca o interesy i sprawy producentów fonograficznych nie miał środków, sił osobowych by zajmować się problemami artystów, z drugiej strony nie było potrzebujących dokąd skierować po pomoc. 20 lat temu w całej polskiej branży muzycznej nie mieliśmy żadnej organizacji, która statutowo a nie okazjonalnie zajmowałaby się organizowaniem pomocy dla potrzebujących artystów.

Wtedy wśród członków ZPAV pojawiła się idea i pomysł by powołać organizację, która będzie starać się pomagać wszystkim potrzebującym w środowisku muzycznym – wykonawcom, autorom, kompozytorom –w Statucie zostali określeni pojęciem – Ludzie Muzyki. Dzięki temu Fundacja mogła również pomagać znakomitemu fotografowi muzycznemu Markowi Karewiczowi, producentom muzycznym – Wojciechowi Przybylskiemu i Włodzimierzowi Kowalczykowi, dziennikarzowi Trójki Janowi Borkowskiemu a także menagerom, autorom, kompozytorom i innym potrzebującym osobom z całej branży muzycznej.

W listopadzie 2003 roku ZPAV jako Fundator powołał do życia Polską Fundację Muzyczną, od początku od fundatorów zaufany mandat do sprawowania odpowiedzialnej funkcji Prezesa Zarządu PFM otrzymał Tomasz Kopeć (założyciel Pomaton, współtwórca ZPAV, nagrody Fryderyk). który tę funkcję sprawuje do dzisiaj.

Fot. Marcin Szabłowski

Po latach jednoosobowej działalności, dzisiaj w pracach Zarządu uczestniczy jeszcze Dorota Janczarska (dawny pracownik ZAiKS, prawnik Pomaton). Warto podkreślić, że Zarząd pracuje na rzecz Fundacji charytatywnie, jedyną zatrudnioną (od początku 2023 roku) jest pracująca w niepełnym wymiarze godzin Koordynatorka PFM Magdalena Porzyńska.

Oprócz Zarządu działalność Fundacji wspiera i monitoruje Rada PFM, pod przewodnictwem Kuby Sienkiewicza, a w jej składzie zasiadają: Magda Umer, Kayah, Monika Kuszyńska, Ewa Galin, Andrzej Puczyński, Piotr Rodowicz, Mirosław Gancarz i Andrzej Korczak.

Historia kilkudziesięciu dużych akcji pomocowych Fundacji to historia wybitnych postaci, wystarczy wymienić część nazwisk podopiecznych PFM: Marek Ałaszewski, Jacek Janiszewski, Wojciech Korda, Leszek Świerszcz, rodzina Piotra „Stopy” Żyżelewicza, rodzina Barta Sosnowskiego, Jan Borkowski, Wanda Narkiewicz-Jodko, Elżbieta Dmoch, Robert Brylewski, Katarzyna Gaertner, Grzegorz Grzyb, Maciej Grzybowski, Marek Karewicz, Michał Kulenty, Eryk Kulm, Monika Kuszyńska, Gienek Loska, Łucja Prus, Zbigniew Łapiński, Janusz Skowron, Tomasz Szukalski, Jarosław Śmietana, Zbigniew Wehegaupt, Marcin Pendowski, Sławomir Kulpowicz, Marcin Rudziński. Władysław Komendarek…

Do wieloletnich akcji pomocowych dochodzą interwencyjne jednorazowe akcje pomocowe – takie wsparcie corocznie trafia do kilkudziesięciu osób.

                Fundacja pomaga i finansuje wizyty u specjalistów, długotrwałe terapie, cykle zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, turnusy i pobyty lecznicze/rehabilitacyjne, zakup lub wynajem sprzętu rehabilitacyjnego dla obłożnie chorych (np. łóżko medyczne, wózek inwalidzki, chodzik itp.), konsultuje w szerokim zakresie kwestii prawnych, finansowych, należnej każdemu systemowej pomocy państwowej i in.

Środki na to wszystko Fundacja czerpie z darowizn od darczyńców, czasem organizuje koncerty charytatywne, takie odbyły się m.in. na rzecz Moniki Kuzyńskiej (Opera leśna w Sopocie), Marka Karewicza (Stodoła), Włodzimierza Kowalczyka (Teatr ROMA), Jacka Janiszewskiego (Teatr Wielki), Marka Ałaszewskiego (Stodoła), Wojciecha Przybylskiego (Studio im. W. Lutosławskiego), Eryka Kulma (Studio im. A. Osieckiej), Wojciecha Morawskiego (piwnice Kamedułów), Wandy Warskiej (Palladium), Jarosława Śmietany (Capitol)…

Jednak podstawowym źródłem dochodów Fundacji jest przywilej jaki daje jej status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Dzięki temu Fundacja może prosić podatników o podarowanie ich 1,5% podatku podczas rozliczania się z urzędem skarbowym.

Warto wspierać w ten sposób Polską Fundację Muzyczną, bo wtedy środki od ludzi ze środowiska muzycznego do tego środowiska wracają do najbardziej potrzebujących, do nieradzących sobie z problemami zdrowotnymi lub bytowymi.

Oprócz pomagania, Fundacja od kilku lat ma w statucie „upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego”. Dzięki temu Fundacja finansowała budowę nagrobka perkusisty Grzegorza Grzyba w Stargardzie Szczecińskim, Gienka Loski na Białorusi, sfinansowała pogrzeb Wojciecha Kordy w Poznaniu. Aktualnie Fundacja pracuje też na stronami www, które upamiętnią Gienka Loskę oraz Wojciecha Bellona.

W 2023 roku jubileuszu Fundacji do najważniejszych akcji PFM należały:

– zbiórka i remont zniszczonego mieszkania Elżbiety Dmoch

– zbiórka i pomoc dla chorego kompozytora Jana A. P. Kaczmarka

– zbiórka i pomoc dla Wojciecha Kordy, a na koniec sfinansowanie kosztów pogrzebu

Więcej o działalności Polskiej Fundacji Muzycznej można znaleźć pod adresem www.pfm.waw.pl  i na Facebooku.